گل طارمی با VAR مردود شد

1,914

گل مهدی طارمی برای ریو آوه مقابل پورتو با بازبینی VAR مردود شد

pixel