هنرمندی که موسیقی را نقاشی می کند

672

ملیسا مک کراکن دچار سینستزیا یا حس آمیزی است. این نقاش اهل کانزاس، می تواند موسیقی و صداهایی که می شنود را تبدیل به نقاشی کند و در این ویدیو از Great Bog Stories از تبدیل این اختلال عصبی به هنر می گوید. www.hafdang.com

هفدانگ
هفدانگ 8.8 هزار دنبال کننده