داغترین‌ها: #یورو ۲۰۲۰

اتفاقات روزانه چگونه شکل می گیرند1 How do things happen

173
در این پادکست دردآشنا، توضیح می دهیم که اتفاقات روزانه بیماران فرسایش مغز(دمانس) چگونه شکل می گیرند. در این نوع بیماری همه چیز تحت تاثیر قرار می گیرد از جمله افکار، رفتار، تکلم، تعادل، و سایر امور. علاوه بر آن بیماری پیشرونده است و از بین رفتن سلولهای مغز بی وقفه ادامه پیدا کرده و قسمتهای مختلف مغز را در بر می گیرد. در نتیجه حالات بیمار در روزهای مختلف متفاوت است و تجلی آن در بیماران مختلف متفاوت است.
pixel