شعر طنز آجیلی!// اگر چه دوره ای مشکل گشا بود / ولی امروز مشکل زاست آجیل

4,745
شعرخوانی طنز جواد یثربی در صد و پنجاه و سومین برنامه در حلقه رندان (نخستین شب شعر طنز ایران) در حوزه هنری مجری برنامه: داریوش کاردان برنامه در حلقه رندان در آخرین یکشنبه هر ماه در حوزه هنری واقع در خیابان سمیه نرسیده به حافظ برگزار می شود.

Parisana

1 سال پیش
ترکوند
pixel