نمایشگاه کتاب فرانکفورت 2016

316

نمایشگاه کتاب فرانکفورت که هر ساله در شهر فرانکفروت آلمان در ماه اکتبر برگزار می شود یکی از بزرگترین نمایشگاه ها در سطح جهان و البته درباره کتاب است و ناشران آن می باشد