موفقیت کشاورز فاریابی در کشت کلزا با بهره وری بهینه از منابع آبی

122
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 55.1 هزار دنبال‌ کننده
122 بازدید
اشتراک گذاری
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 55.1 هزار دنبال کننده
pixel