ثبت اطلاعات مدرسه

124

در این کلیپ خواهیم آموخت تا چگونه اطلاعات مدرسه خود را در نرم افزار مدرسه هوشمند ثبت کنیم. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 09141533491 تماس بگیرید.