نغمه ی 22فروردین1398 - بداهه نوازی سنتور مرتضاپورعلی

381

بداهه نوازی سنتور مرتضاپورعلی - 22 فروردین 1398 - ایران-تهران

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 14
%92
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…
pixel