هیوستون راکتز در برابر واریورز، پیروز کدام است؟

87
کدام تیم می‌تواند برنده این جدال ابدی باشد؟
pixel