آیا انسان گمان می کند هیچ کسی باطن او را ندیده و نمی بیند؟

144
یس.
یس. 22 دنبال‌ کننده

((أَیَحْسَبُ أَنْ لَمْ یَرَهُ أَحَدٌ)) آیه 7 بلد

یس.
یس. 22 دنبال کننده