از آداب خاص زورخانه ها چه می دانید؟

1,415

گود و کباده و میل و زورخانه، رسم و آیین زیبایی است که از زمان های دور به ما رسیده است.

خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس 2.1 هزار دنبال کننده