برنامه دلنشین { تلاوتهای درخواستی } قسمت اول

801
801 بازدید
اشتراک گذاری
برنامه{تلاوتهای درخواستی}قسمت۱ ...شامل تلاوتهای زیر:{اخلاص،فلق،ناس وحمد:عبدالباسط}-{حجّ:حصری}-{احزاب:غلوش}-{نجم:محمودرمضان}-{تکویر:محمّدعمران}-{حجّ:حصّان}-{تحریم:احمدشبیب}-{مطفّفین:کریم منصوری}... هر شب از شبکه قرآن ..
pixel