مصاحبه اختصاصی نهضت با امام جمعه بابل

24

مصاحبه اختصاصی با حجت الاسلام والمسلمین مجتبی(حسن) روحانی، امام جمعه بابل در نمایشگاه صحیفه ی سبز در غرفه ی نهضت مردمی ممانعت از جنگ باخدا ۵ آبان ۱۳۹۸ _نهضت مردمی ممانعت از جنگ باخدا