تشویق علی کریمی توسط هواداران پرسپولیس به سبک ایسلندی

2,567
تاریخ فراموش نخواهد کرد...وقتی عزت دست خدا باشد...
pixel