هم خودتان اینگونه باشید، هم دیگران را به این کار سفارش کنید!

5,766
تعبیر زیبای امیر المؤمنین علیه السلام درباره منزلت و جایگاه زن در خانواده و جامعه
pixel