دو دقیقه ایستادن کودک مبتلا به تشنج در کاردرمانی کودک

1,028

نازنین یک سالی هست که از خدمات ما استفاده می کنه، به تازگی تشنجش کنترل شده و بسیار بسیار هم هوشیاری بتر شده و هم انگیزه درونی خود کودک برای پیشرفت. این دو دقیقه تحفه اولیه ماست از پیشرفتای نازنین جان، انشاالله پیشرفتای بعدیش...

pixel