استقبال باشکوه ملت ایران از امام خمینی(ره)

594

استقبال باشکوه ملت ایران از امام خمینی(ره) در مسیر فرودگاه به سمت بهشت زهرا. سایت جامع امام خمینی (ره) | Emam.com