صندوق ماهی دم آبی: Ostracion cyanurus

9,193

صندوق ماهی دُم آبی (Ostracion cyanurus)، از صندوق ماهیان (جعبه ماهیان) بومی آب های جنوبی ایران در خلیج فارس و دریای عمان است. این ماهی ساکن بسترهای مرجانی است و تا 15 سانتیمتر بزرگ می شود. معمولا منفرد و منزوی است. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Ostracion-cyanurus.html

ملوان زبل

ملوان زبل

3 هفته پیش
عالی