اقدامات قبل از جراحی پروتز سینه

873
این جراحی با بیهوشی انجام می شود و فرد حتماً باید ناشتا باشد./ اگر مراجع دارای بیماری خاصی می‌باشد یا داروی خاصی مصرف میکند حتما با پزشک خود مطرح کند.
آقازاده - قسمت 14
%95
کارگردان: بهرنگ توفیقی مدت زمان: 52 دقیقه
آقازاده - قسمت 14
pixel