سال رونق تولید (برنامه سحرلر،17فروردین1398)به زبان ترکی

38
برنامه سحرلر به صورت زنده پیرامون مسائل اجتماعی، مدیریتی و اقتصادی بوده و از شبکه سهند استان آذربایجان شرقی پخش می گردد. در این برنامه دکتر محمد فاریابی بعنوان میهمان این برنامه پیرامون شعار سال 1398، رونق تولید، صحبت می کند.
pixel