زنگ آموزش سازمان محیط زیست 6: احیای سازه های تاریخی آبی

275
سخنرانی با موضوع: "احیای سازه های تاریخی آبی با تمرکز بر نقش جوامع محلی در توسعه یافتگی" سخنرانان: محمد رضا فرزانه، فرامرز مومنی و محمد عبدالحسینی دوشنبه 25 دیماه 1396 تهران- سالن همایش های بین المللی پارک طبیعت پردیسان زمان: 74 دقیقه
pixel