پوست مصنوعی اینتِگرا، درمان قربانی های سوختگی

1,285

این پوست مصنوعی اینتگرا ابداعی که درمان قربانی های سوختگی را دگرگون کرد علت این اختراع جایگزینی باندهایی بود که نمی توانستند سطوح بزرگ و مجروح را بپوشانند. در ادامه ویدئویی از این اختراع جالب توجه و کمی درمان پذیر را خواهیم دید:

عصر ایران
عصر ایران 5.3 هزار دنبال کننده