راه های بازاریابی با محمد مهدی پور

6
برای انتخاب بهترین راه های بازاریابی ابتدا باید به سه نکته توجه کنیم. اول اینکه قرار است چه محصولی را با چه ارزش افزوده ای روانه بازار کنیم. دوم اینکه قرار است این محصول به دست چه نوع مشتری برسد سوم اینکه از چه کانال های توزیع قرار است محصول بدست مشتری برسد. اگر موارد بالا به دقت مشخص گردد قطعا بهترین راه های بازاریابی را انتخاب خواهیم کرد. تیک سی | https://tik30.com
pixel