نقشه برداری پهپاد در معدن مس

781

تهیه نقشه و مدل سه بعدی جهت طراحی پیت Pit و محاسبات احجام دپو ها در معدن نسیم شهرستان بردسکن استان خراسان رضوی ، با پهپاد ایبی پلاس سنسفلای eBee+ RTK/PPK ، کارفرما: شرکت کومه معدن پارس، مجری: شرکت پایش معدن هوشمند