نکات حل تست حال

579

تست های حال رو میشه گفت به سادگی میشه حل کرد اما به شرطی که نکات مربوط به اون رو بلد باشیم عربی استاد محسن احدی

pixel