غزل 300 - حافظ - هزار دشمنم ار می‌کنند قصد هلاک

17

هزار دشمنم ار می‌کنند قصد ِ هلاک، گرَم تو دوستی از دشمنان ندارم باک، مرا امید ِ وصال ِ تو زنده می‌دارد، و گر نه هر دَمم از هجرِ توست بیم ِ هلاک، نفس نفس اگر از باد نشنوم بویش، زمان زمان چو گل از غم کنم گریبان چاک، رَود به خواب دو چشم از خیال ِ تو هیهات، بوَد صبور دل اندر فراق ِ تو حاشاک!

چاقی
%76
کارگردان: راما قویدل مدت زمان: یک ساعت و 33 دقیقه
چاقی
pixel