فرمهای سلام و خداحافظی به زبان آلمانی

35
در این ویدئو فرمهای سلام و خداحافظی در زبان آلمانی توسط استاد عباس صادقی آموزش داده می شود. جهت مشاوره و شرکت در دوره های زبان آلمانی با ما در ارتباط باشید. https://germanlanguage.ir
pixel