لیبهر/ کامیون معدنی T 284

526

کامیون معدنی T 284 لیبهر نشان دهنده پیشرفت لیبهر از T 282 C می باشد. این کامیون همچنان سبک ترین (کم ترین وزن خالص کامیون) و بیشترین (بالاترین وزن حمل بار کامیون) در میان کامیونهای فوق سنگین در کلاس خود را دارد. در حالی که مصرف سوخت آن کاهش یافته و بیش از 4.000 اسب بخار قدرت دارد.