خوش شانسی یا بدشانس؟

23

داستان پیرمرد و شانس همه‌ی ما گاهی در زندگی با توجه به مسائل و مشکلاتی که با آن‌ها مواجه هستیم، فکر می‌کنیم که انسان‌های بدشانسی هستیم. اما آیا این موضوع واقعیت دارد؟