رائفی پور: ظرفیت های تمدن ساز عاشورا جلسه17 (تاثیر قوانین بر جامعه)

233
سخنرانی جلسه 17 سال 98 استاد رائفی پور در مورد ساختار جامعه و قوانین و تاثیر انها بر اینده جامعه اسلامی و جهان، چه بسا که همین قوانین بودند که باعث شهادت امام حسین شدند همین قوانین هستند که باعث گناه جنسی جلو گیری بشه یا رواج پیدا بکنه ، همین قوا نین هستند که به نفع پولدار ها انقلاب رو زمین می زنند
Last.war 77 دنبال کننده
pixel