آمار دقیق وضعیت درس دین و زندگی داوطلبان کنکور95

744

دکتر سرکشیک زاده مدرس درس دین و زندگی کنکور و مولف تخته سیاه در برنامه شبکه یک سیما ، وضعیت درس دین و زندگی در کنکور 95 را به دقت مورد بررسی قرار داد . بخشی از این آمار بیانگر درصد منفی 9 درصد از داوطلبان تجربی است در ادامه با تدریس ویژه خمس و زکات کار را پایان داد دکتر سرکشیک زاده مدرس و کارشناس تحصیلی صدا و سیما و مولف تخته سیاه است www.drsarkeshikzadeh.com www.dinikonkoor.com