توصیه مقام معظم رهبری به مردم شریف افغانستان

668

بیانات مقام معظم رهبری و توصیه های ایشان برای برادری و همکاری مردم افغانستان برای بازسازی افغانستان

PARSTODAY DARI
PARSTODAY DARI 7 دنبال کننده