بهره برداری از بیمارستان ملارد در سال ۱۳۹۸

232

محسنی بندپی، استاندار تهران با سفر به غرب استان تهران از سه بیمارستان شهرستان های ملارد، شهریار و قدس بازدید کرد. با وعده بندپی بیمارستان ملارد در سال ۱۳۹۸ به بهره برداری خواهد رسید.

ایده اصلی
%92
کارگردان: آزیتا موگویی مدت زمان: یک ساعت و 34 دقیقه
ایده اصلی
pixel