آموزش درس به درس شیمی یازدهم- قسمت دوم

1,420

آموزش از روی کتاب درسی شیمی2 - سال 1396-از صفحه 11 تا صفحه ی 16 کامران کرمانی نژاد سایت : chemist-online.ir شماره جهت تدریس خصوصی و گروهی : 09137394711 ( حوزه تهران و اصفهان )

chemist-online
chemist-online 87 دنبال کننده