لحظه دیدار (24) همراه با خاطرات مهدی ولیزاده مقیم مالزی

165

مجموعه مستند لحظه دیدار - کاری از اداره طرح و برنامه شبکه جهانی جام جم - تهیه کننده: هاشم علی اکبری - قسمت 24 : مهدی ولیزاده مقیم مالزی - تاجر فرش ایرانی - کد ویدیو: 5436