داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات

مصاحبه 10 آقای مهندس چنگلوایی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

39
مصاحبه 9 آقای مهندس چنگلوایی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان در خصوص طرح 550 هزار هکتاری خوزستان و ایلام و تقدیر استاندار ایلام از موسسه جهاد نصر در خصوص طرح 550 هزار هکتاری خوزستان و ایلام و تقدیر استاندار ایلام از موسسه جهاد نصر
pixel