کمک های اهدایی و امداد رسانی صندوق کارآفرینی امید

500

کمک های اهدایی و امداد رسانی صندوق کارآفرینی امید به سیلزدگان استان چهارمحال و بختیاری