شیوه استعمار | وام های با بهره

121
یکی از شیوه های استعمار، استفاده از وام های با بهره های کلان و گرفتار کردن کشورهای ضعیف بود. در این یک دقیقه ماجرای به استعمار کشیده شدن مصر را می شنویم...
مستشکل 2 دنبال کننده
pixel