آموزش جاوا اسکریپت: BOM

649
در ادامه دوره آموزش زبان جاوا اسکریپت به معرفی کلاس window پرداختیم و کلاسها و متدهای اصلی این کلاس را در قالب پنج دسته ارائه نمودیم، در این جلسه کلاسهای Screen، Location، Document را مورد بررسی قرارد دادیم و برای popup alertها متدهای alert، confirm و prompt را معرفی نمودیم، در ادامه جلسه دو متد پر کاربرد برای زمانبندی اجرای توابع و عملیات شرح دادیم که این دو متد عبارتند از setTimeOut و setInterval . آکادمی آنلاین درسمن https://darsman.com
pixel