شعر خوانی احمد بابایی در شب های شعر انقلاب

707
احمد بابایی از شاعران برجسته در سومین شبهای شعر انقلاب در فرهنگ سرای اندیشه به شعرخوانی پرداخت
pixel