مجلس شورای اسلامی و شفافیت

141

در این ویدئو که محصول برنامه تلویزونی «بدون توقف» شبکه سوم سیما می باشد با بیان تاریخچه ای کوتاه از مجلس شورای اسلامی، به مساله شفافیت در مجلس پرداخته می شود