تیزر تبلیغاتی محصولات فروشگاه لوازم خانگی خانه و زندگی

84

فیلم تبلیغاتی ساخت محصولات مبلمان و راحتی فروشگاه های زنجیره‌ای خانه و زندگی. در این فیلم از مراحل ساخت کوسن مبل و تعدادی دیگر از محصولات خانه و زندگی تصویربرداری صورت گرفته است