آبادانی روستاها زمینه ساز کاهش آسیب های اجتماعی

114

دکتر حسن کامران در مجلس شورای اسلامی گفت که روستاها را نجات دهیم. توجه به عمران و توسعه روستاها در واقع اجرای عدالت اجتماعی است. اگر روستاها را آباد کنیم، حاشیه نشینی کم می شود و در نتیجه آسیب های اجتماعی نیز کاهش می یابند.

تگزاس 2
%97
کارگردان: مسعود اطیابی مدت زمان: یک ساعت و 39 دقیقه
تگزاس 2