بازی Control پارت 4 - Walkthrough - چی شد تو این بازی!!

270
در 0 تا 100 بازی Control سعی میکنیم تمامی راه حل پیشبرد مراحل را به شما به نمایش بگزاریم.و به مرور زمان دیگر پارت های این 0 تا 100 را هم در سایت و کانال آپارات قرار میدهیم.
pixel