کلیسای نتردام پاریس بعد از چند ساعت آتش سوزی فرو ریخت

179

کلیسای نتردام پاریس بعد از چند ساعت آتش سوزی فرو ریخت در حالی که آتش نشانی پاریس فقط تماشا کرد قطعا قالیباف به صورت پنهانی شهردار پاریس شده چون فقط قالیبافه که بلد نیست آتش رو مهار کنه ... تازه عقلش هم نرسیده بالگرد آتش نشان بخره و آتش رو خاموش کنه . همین استدلال های مزخرف رو اصلاح طلب ها و رسانه های ضدانقلاب موقعی که پلاسکو فرو ریخت، به خورد مردم میدادن

افشاگری
افشاگری 35 دنبال کننده