خلاصه بازی زسکا مسکو 1-آ اس رم 2(97/8/16)

224

خلاصه بازی جذاب زسکا مسکو با آ اس رم در لیگ قهرمانان اروپا.

pixel