توصیه های پیروز حناچی به مردم تهران

488

صحبت های شهردار تهران درمورد بارندگی های اخیر و توصیه به مردم.

کلاکت
کلاکت 10.9 هزار دنبال کننده