توصیه های پیروز حناچی به مردم تهران

489

صحبت های شهردار تهران درمورد بارندگی های اخیر و توصیه به مردم.

کلاکت
کلاکت 11 هزار دنبال کننده