دعای مجیر - میثم مطیعی

1,489

دعای مجیر در بین دعاها از جایگاه بلندى برخوردار است و از حضرت رسول(ص) روایت شده و دعایى است که آن‏ حضرت هنگامى که در مقام ابراهیم مشغول نماز بودند، جبرئیل آورد و علامه کفعمی در «بلد الامین» و «مصباح» این دعا را ذکر کرده و فرموده هر که این دعا را در «ایام البیض» ماه رمضان یعنی در روزهاى سیزدهم و چهارهم و پانزدهم این ماه مبارک بخواند گناهش آمرزیده مى‏ شود، هر چند به عدد دانه‏ هاى باران و برگ هاى درختان و ریگ هاى بیابان باشد! خواندن آن براى شفاى‏ بیمار، اداى

abad1086

abad1086

1 ماه پیش
عالی عالی