حرکت ورزشی شنا بسیار جالب

194

شنایکی از بهترین حرکات ورزشی است که به هیچ وسیله ورزشی نیاز نداشته و تقریبا تمام عضلات بالاتنه را درگیر می کند